De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) plant i.s.m. de gemeente Ingelmunster een nieuw bedrijventerrein “Zandberg” aan de Groenstraat en de Doelstraat in Ingelmunster. Voor de aanleg start, gaat men na of er nog restanten van het verleden in de bodem aanwezig zijn. Midden 2010 voerden archeologen al een verkennend onderzoek uit, waarbij voornamelijk sporen uit de late middeleeuwen (12de – 14de eeuw) werden aangetroffen. Deze vormden de aanleiding voor een aanvullend onderzoek door Monument Vandekerckhove NV dat eind maart van start is gegaan en tot eind augustus geduurd heeft. Hierbij werden houtskoolmeilers en een woonhuis uit de volle middeleeuwen opgegraven en nader onderzocht.

Eind april vonden rondleidingen plaats voor schoolklassen en publiek (zie verslag).

Op donderdag 18 oktober 2012 vond een lezing plaats over de resultaten van het onderzoek (zie verslag).

Wie: Monument Vandekerckhove NV

Waar:  Groenstraat, Ingelmunster

Wanneer: 26/03/2012 – 24/08/2012