Het verhaal van WOI wordt meestal verengd tot het frontverhaal in de Westhoek.  Men gaat voorbij aan ‘de andere kant’ van het front. 
Samen met de lokale erfgoedactoren en andere experts wil erfgoedcel TERF dit onbekende verhaal blootleggen. Het menselijk aspect staat hierbij  centraal : hoe was het leven onder de Duitse bezetting? Hoe ervaarden de Duitse soldaten het leven hier? … 

 


WOI in het Hart van West-Vlaanderen is een verhaal met verschillende lagen en invalshoeken. Bovendien verschilt het verhaal ook sterk van gemeente tot gemeente. Terwijl er in Moorslede niets meer overeind stond en iedereen was gevlucht, werd Ingelmunster door Duitse soldaten gezien als een uitgaansgemeente waar men even op adem kon komen.
We focussen dus niet op de militaire geschiedenis, maar wel op het leven, in al zijn aspecten, van de gewone mensen tijdens en na WOI. 

 

Wat voorafging:

Het project startte in 2008 met tal van tentoonstellingen, concerten, lezingen,… die lokaal werden georganiseerd, maar regionaal gecommuniceerd. In 2009 timmerden we verder aan het verhaal van de regio tijdens WOI. Zo werd de educatieve website  www.kindereninbezetgebied.be  ontwikkeld waar leerkrachten terecht kunnen voor heel wat kant-en-klare informatie over WOI in de regio. 

In de winter van 2009-2010 werkte Miguel Bouttry aan een studie over het verhaal van WOI in de BIE regio.  De opdracht bestond uit de opmaak van een bibliografie, een literatuurstudie, het uitwerken van verhaallijnen en de detectie van opportuniteiten in het kader van 2014-2018. 

Op woensdag 10 maart 2010 stelde Miguel Bouttry de studie voor aan een publiek van beleidsmakers, vrijwilligers, professionelen uit de culturele en toeristische sector… 
Deze studie zette de BIE regio als de ‘andere’ kant van het front duidelijk op de kaart en zorgde voor een gemeenschappelijk verhaal bij het inspelen op financiële opportuniteiten. Zo kon projectvereniging BIE, samen met de Provincie en Toerisme Leiestreek, in het najaar van 2010 nog zo’n 651.800€ aan WO I infrastructuursubsidies van de Vlaamse Overheid binnenhalen, een onmiskenbare boost voor de toeristische meerwaarde.   

 

Tijdens de periode 2011 – 2014  staan volgende plannen op stapel: 

  • een meer interactief herwerkte www.kindereninbezetgebied.be 
  • samenwerking intensifiëren en uitbreiden (met 4 extra bezette gemeenten Ledegem, Menen, Wervik en Wevelgem) + diepgaander onderzoek ism partners (en verder subsidiemogelijkheden benutten) 
  • de ontsluiting van de BIE regio + 4 extra bezette gemeenten met digitale routes voor autocar, auto, fietsers en wandelaars en een WO I magazine ism Toerisme Leiestreek 
  • uitbouw publieksvriendelijke en overkoepelende WO I website www.veertienachttien.be