Veertien weken lang (tussen 15 juni en 20 september) is dit dé hamvraag van deze wekelijkse zomerzoektocht. In week 14 was het antwoord op deze vraag ‘De Onze-Lieve-Vrouwkerk Oostnieuwkerke’. Hieronder lees je het verhaal over de kerk.

 

Historiek 

 

De Onze-Lieve-Vrouwkerk ligt op het Dorpsplein in Oostnieuwkerke, deelgemeente van Staden. De neogotische hallenkerk dateert uit 1897 en werd gebouwd ter vervanging van de reeds vele malen opgelapte voormalige kerk. Tijdens WOI gebruikten de Duitsers de kerk als veldhospitaal en bij het bevrijdingsoffensief werd het dak zwaar beschadigd. In 1995 onderging de buitenschil een volledige restauratie. 

 

 

Waarom is dit erfgoed? 

 

Ca. 1200 stond hier een Romaans kerkje dat meermaals verbouwd en hersteld werd. Tot de 16de eeuw was de kerk toegewijd aan Sint-Blasius, vervolgens aan de Heilige Brigida (nu vind je er nog de Brigidakapel) en vanaf 1801 aan Onze-Lieve-VrouwIn 1897 werd de oude kerk afgebroken, ondanks de wens van de Koninklijke Commissie voor Monumenten om een gedeelte te behouden. 

 

Datzelfde jaar bouwde men de nieuwe kerk naar laatgotisch model. Het gaat om een hallenkerk, waarvan de zijbeuken even hoog zijn als de middenbeuk. Opvallend zijn de achthoekige vieringtoren en een rond traptorentje. Over het hele gebouw zijn ook metseltekens aangebracht in gele baksteen. Vaak in decoratieve banden, maar ook los boven het portaal en op de dwarsbeuk. In het koor zijn de jaar- en lettertekens ‘1687’ (herstelling oude kerk), ‘IHS’ en ‘1897’ (nieuwe kerk) ingemetseld. 

 

Tijdens de Groote Oorlog lag Oostnieuwkerke in het Duitse hinterland. De nagenoeg nieuwe Onze-Lieve-Vrouwkerk werd omgevormd tot een veldhospitaal. Engelse bombardementen tijdens het bevrijdingsoffensief in 1918 hebben het dak en de torenspits zwaar beschadigd, waardoor herstel na de oorlog zich opdrong. In de voormalige calvariekapel  links van de ingang – werd een monument opgericht om de militaire en burgerlijke slachtoffers te herdenken. 

 

Aan de buitenzijde van de Brigidakapel – links van het WOI-monument – zijn drie herdenkingsstenen aangebracht. Dit ter ere van de drie Poolse soldaten die bij het bevrijdingsoffensief in WOII op het grondgebied van Oostnieuwkerke sneuvelden. 

 

 

Ook nog te beleven in de buurt! 

 

  • Schuin tegenover de ingang van de kerk staat de pastorie: oorspronkelijk uit 1767 (zie jaartal in de zuidgevel), maar in haar huidige vorm uit 1920. 
  • Naast de pastorie en tegenover de kerk kan je verpozen in het nieuw aangelegde Brigidapark. 
  • In de Basijnsmolenstraat achter het Brigidapark vind je het voormalige herenhuis van de brouwersfamilie Basijn, de oudst bewaarde woning van Oostnieuwkerke. 
  • Wandel je rechts voor de Pastorie de Sleihagestraat in, staat op de kruising met de Meulebroekenlaan de afspanning De Oude Tramstatie (vroegere tramlijn Roeselare-Langemark). 
  • In en om het centrum van Oostnieuwkerke heb je de Mandelwandelroute (8,5 km). 
  • Qua fietstochten raden we de Staen-Oost-West-Route (47 km) en de Duits Hinterland fietsroute (52 km) aan, die beiden ondermeer langs het centrum van Oostnieuwkerke passeren.