Wie of wat ben ik en waar ben ik te vinden? Veertien weken lang (tussen 15 juni en 20 september) is dit dé hamvraag van deze wekelijkse zomerzoektocht. In week 5 was het antwoord op deze vraag ‘Omer Karel De Laey’. Hieronder lees je het verhaal over Omer Karel De Laey.

 

Historiek

Omer Karel De Laey (1876-1909) was een dichter, toneelschrijver en essayist uit Sint-Jozef, een gehucht in Hooglede, beter gekend als ‘De Geite’. Hoewel hij promoveerde tot doctor in de rechten en advocaat was aan de balie van Brugge, verhinderde een hartkwaal hem om hier erg actief in te zijn. Tijdens zijn korte leven ontplooide hij zich vooral op literair vlak. Zo publiceerde hij verschillende dichtbundels en toneelstukken. Dierensprookjes vormen daarin een vast thema.

 

Waarom is dit erfgoed?

Omer Karel De Laey maakt deel uit van de literaire tradities van rond de eeuwwisseling. Zo was hij vanaf 1900 medewerker aan de Dietsche Warande en Belfort, een literair tijdschrift dat nog steeds bestaat. Zelf genoot hij veel erkenning begin 20ste eeuw, zoals blijkt uit een lovende bespreking van zijn gedichten in 1904.

De familie De Laey – met vader Désiré De Laey (1843-1924), herenboer, burgemeester van Hooglede en provincieraadslid – speelde een grote rol in het ontstaan van de parochie Sint-Jozef. Een groot deel van deze wijk was trouwens eigendom van deze familie.

Verwijzingen naar zijn literair nalatenschap zijn alomtegenwoordig in Hooglede zoals de fontein aan de Sint-Amanduskerk en het kunstwerk ‘De Blinde Mol’ aan CC De Gulden Zonne (allebei ontworpen door kunstenaar Isidoor Goddeeris). Ze huldigen de typische dierensprookjes van Omer Karel De Laey. Wist je trouwens dat CC De Gulden Zonne vernoemd is naar één van zijn gedichten?

In 2009 werd ter herdenking van zijn 100-jarig overlijden de wandelroute Omer Karel De Laey Wandelpad (3,5 km) uitgestippeld, een poëtische verkenning van Sint-Jozef met langs het parcours verschillende van zijn gedichten. Ook het geboortehuis van Omer Karel De Laey en het kunstwerk ‘De Bedelaar’ van de hand van Manon Huguenin – geïnspireerd op het gelijknamige gedicht – kruist je pad. Omer Karel De Laey is begraven in het familiegraf op het kerkhof naast de kerk.

 

Ook nog te beleven in de buurt!